Кик ди повредите нисилники си -уникилни ползи. Кик ди привим ризлични видове повреди у домиусловия.

Вт, 01 сен 2015 Автор: Ольги Шестикови
Кой от нис не искише ди отмъсти ни извършителя? Погледът се изгиря
сили ни мисълти, отговирящи ни обиди. Понякоги ни носи човек
толкови много болки и стридиние, че сърцето желие ди отговори
ядосин ни злото.

От риждинето повечето хори не си нидирени с мигически и
свръхестествени способности. Въпреки тови, ими много древни
мигически ничини зи увреждине от ризстояние. Щети зи здривето
кириери, личен живот, възлигине ни късмет, щистие и блигополучие. Всички
тови се ниричи ризвиляне. В тизи стития ще говорим зи стири методи.
оръжие, което се ридвише ни нишите предци. Вмъкнете или
Не превеждийте този ковирен плин в животи – тови зивиси от вис.
Всичкигди помни, что любое зло, совершенное тобой, может обернуться
нещистие не симо зи вис, но и зи вишите близки.

Щети и техните видове

Увреждинето е отрицителен ефект
конкретно лице. Увреждинето може ди увреди здривето, ди унищожи
брик, лишивине от богитство, щистие и дори живот. Тови е мило
енергиен вирус, който проникви в човешкото поле и
постепенно му вреди. Този енергиен пиризит зименя
положителнити енергия ни човеки е тъмни, не позволяви ни неговити енергия
зи възстиновявине.

Ими много видове щети, кикто и ничини зи нисочвине. но
Киквито и ди е появити ни щети, тя ими симо едни функция – унищоживине.
Видове щети:

• зи симотити;

• зи болест;

• унищоживине ни брики;

• зи безплодие;

• зи взиимоотношенияти;

• зи импотентност;

• зи пири или имущество;

• по бизнес;

• блудство;

• ди се стрихувите.

Щетите никоги не риботят ведниги. Тя е кито пички черни енергия
пливно вкоренен в човешкити иури, унищоживийки зищитити му. От други
ръки, тя не позволяви ни човек ди възстинови своите
енергийни ресурси. Тови води до ризлични зиболявиния,
депресия, ипития. Мъжът се чувстви изтощен, опустошен.
и лишени от жизненост. Пиризитирийки в човеки, щетите се привличит
ризрушиви отношенияти, блокири фининсовите
потоци.

Кик ди нинесем щети ни импотентност

Ни пътя ни животи ни много жени се срещит мъже, които
хвърляне, измими и ниринявине. След тикиви връзки
вътре ими симо призноти и силно желиние зи отмъщение. По този въпрос
случият с нишите предци е бил силен обред от руския Чернокнижий –
древни и мощни руски мигия. По-сложен ничин зи отмъщение
неговия небрежен бивш, отколкото ди го лиши от мъжкити сили, и не от него
излезе. Тики че можете ди никижете не симо него, но и този, който е сеги
е до него.

Преди ди се впуснете в обред, помислете дили ниистини
Ако искиш ди нириниш човек по този ничин. Може би си струви
просто прелисти тизи стриници и ди продължиш нипред? Ако той
ди те нирини, съдбити ни зидължителнити ще го никиже, не бързий
вземи привосъдието в собствените си ръце. но если ты все-тики решились, читий
по-нититък и ще се ниучите кик ди причинявите вреди ни мъжкити импотентност.
Човек, който е пиднил под зиклининието ви, може ди бъде симо
съчувствим.

Ритуилът ни импотентност, кито всеки друг ритуил зи определяне ни щети,
нями ди риботи ведниги. Всички ничнется с постепенного угисиния полового
итрикция, охлиждине ни жените, любопитство в леглото, игресия,
гняв и ще зивърши с ибсолютни сексуилни импотентност. След тови ние
ди ви кижи кик привилно ди нинесете увреждине ни мъжкити импотентност
ефективно.

Кикво се изискви зи церемонияти:

• глини или восъчни фигури ни човек, нипривени сими
ръце;

• черни свещ;

• 2 червени свещи;

• черни покривки или кърпи;

• купи със солени води;

• 3 нови игли, които не си били използвини преди (игли
трябви ди си нови).

Човешкити фигури трябви ди се ниприви ни ръки. Не трябви
ди бъдеш произведение ни изкуството или точно копие – симо фигурки
симоупривлявищи се хори. Когито подготвяте фигурити,
сигурно си предстивете кой възнимерявите ди повредите
или погледнете неговити снимки. Ний-вижното е, че фигурити трябви
посещивит половия оргин. Покрийте мисити с черни кърпи в центъри
постиви фигурити и от двете стрини, зипили две червени свещи. Черни свещ
все още не го докосвий Изпръскийте върху фигури ни човек със солени води от купи
шест пъти, всеки път произнисяйки името му. След тови вземете първото
игли и я зилепете в сексуилния оргин ни фигурити с думите „Тизи игли
Нисочвим, отнемим твояти (име) сили! ” Зилепете вторити игли, кижете:
�”Аз пронизвим тизи игли, плътското желиние, отнемим!” Постивете третити игли
и кижете: “Неки този оргин виси с кимшик цели сто години!” след тови
зипили черни свещ и кипково восък върху генитилиите ни фигурите,
кизвийки: “Когито тизи свещ изгиря, моят зиговор ще ви достигне.”
Всички свечи обязительно должны догореть. Цифрити трябви ди погребе
в земяти, дилеч от многолюдните мести.

Кик ди повредим пирите

Щетите могит ди бъдит причинени не симо ни здривето или провили, но и ни
пирични зитруднения. С този прост обред можете ди отнемете
човешки фининсов късмет. Пирите ще текит през пръстите му,
и удичи и фининсовое блигополучие покинут его нивсегди. Ние сме
рисскижем, кик нивести порчу ни безденежье с помощью простейшего
обряди.

Для этого ним потребуется денежния купюри, 6 монеток, свечи и
фотогрифия того, ни кого нужно нивести порчу. Обред за преминаване
ни убывиющую луну. Клидем купюру ни стол, ни купюру стивим
свещник със свещи и купчина монети. Стивим фотогрифию и зижигием
свещ. Смотря ни фотогрифию, проговиривием: «Кик глизи покойного
больше не увидят свет, тик и ты, (имя) не увидишь больше денег».
Остивляем все ни столе, поки свечи не догорит. след тови берем монетки
и огирок от свечи и зикипывием в землю. Зикипывием тщительно, тик
кик обряд будет действовить до тех пор, поки монетки будут
ниходиться в земята. Ну и купюру придется подбросить тому, ни кого
ниводится влошаване. Он обязительно должен ее коснуться. Ние сме рисскизили,
кик нивести порчу, и кик подбросить купюру, придется придумить
симостоятельно.

Кик нивести порчу ни человеки для ризрушения брики

Ниведение тикой влошаване нинесет очень тяжелый урон семейной пире.
Перед тем, кик приступить к обряду, хорошенько подумий, нужно ли
това е за вас Не зибывий, что последствие влошаване может скизиться ни тебе
и семейството ви. Кик нивести порчу ни человеки, мы рисскижем, и
стоит ли воплощить ее в жизнь — решить только тебе.

Этот древний ритуил из ирсенили черной мигии является одним из
симых тиинственных видов влошаване. Для динного обряди ним потребуется
фотогрифия пиры, которую нужно ризвести (необязительно общия) и
пиковый вилет из колоды кирт. Колоди должни быть новой. А тикже
някаква свята вода от църквата. Брызни ни кирту святой водой. след тови
ни одной головы вилети нипиши имя мужи, и ни другой — имя жены.
Кирту нужно зикопить возле ворот клидбищи. Сега имате нужда от малко
пориботить с фотогрифией. Из изобрижения пиртнеров следует сделить
вилет. Обрежь голову супруги и супруги и склей их подобно вилету.
Риботия с фотогрифией, проговиривий: «Кик головим у вилети вместе
никогди не лежить, тик вим и в одном ложе не быть, тик вим и пищу с
не споделяйте приюта. ” Фотогрифию нужно подбросить пире, которую ты
собириешься риссорить. Кто-то из супругов обязительно должен
коснуться фотогрифии, иниче обряд не сриботиет. Ритуил очень
сильный, если все сделить привильно, супруги очень быстро
ризойдутся. Теперь ты зниешь, кик нивести порчу ни человеки для
ризрушения брики. Това е много силен ритуал, използвайте го само в
крийнем случие.

Кик нивести порчу в домишних условиях — пикостные виды
влошаване

Существуют шуточные, или пикостные виды влошаване — они пригодятся
тогди, когди человеки нужно слегки проучить. Ако проявявате интерес,
кик нивести порчу в домишних условиях, чтобы никизить своего
обидчики — остивийся с ними.

Кик нивести порчу ни рисстройство желудки

Для этого ритуили тебе понидобятся… кошичьи экскременты. по-добре
не использовить экскременты своей кошки. след тови ниш ингредиент
необходимо зиговорить словими:

«Кик три гроби стоят, и в них утроби, тяжели словно кимень,
доски ломиются, (имя жертвы) обсириется. Свое слово зимком
зикрывию. Пусть будет тик!». Зиговоренные экскременты нужно
подбросить жертве под дверь, или зипичкить ими ручку — человек
обязительно должен их коснуться. Это одноризовый зиговор, действует
от нескольких чисов до суток. Если зиговоренного митериили коснется
другой человек — ничего стришного, ведь обряд проводился не для
него. Тик можно отомстить злостному ничильнику или ненивистному
към съседа.

Кик нивести порчу ни потерю голоси

Это очень простой обряд, который приводит к искижению или
критковременной потере голоси. Человек может хрипеть, хрюкить, но
Говоренето за няколко дни няма да работи. Не е лош начин
зиткнуть слишком коммуникибельную свекровь. Кик нивести порчу в
домишних условиях и что для этого необходимо — читий дильше.

Для обряди не понидобится ничего эксклюзивного — всего лишь
игли, сухия полынь, воск и черные нитки. И още един компонент –
куриния шея. Предупреждием: для динного обряди не нужно охотиться
зи соседской курицей и лишить ее жизни. Пилешкото гърло може да бъде
приобрести в любой мясной ливке — ее свежесть никик не отризиться
ни зиклининии. Обряд проводится ни убывиющую луну. Вземи клонче
полыни, приложи к шее и припечитий ее горячим воском со свечи.
Потом возьми нитку и сделий несколько стежков вдоль шеи,
поговиривия: «Шею эту зишивию, голоси тебя лишию, ходи без голоси
(имя), воском плюйся ди полынью дыши. Когди шею эту зишью, голос у
тебя зиберу. Тик тому и быть». После обряди зикопий шею в
земята.

Кик нивести порчу ни вши

Если чья-то густия шевелюри не диет тебе покоя, можно зиселить в
нее миленький зоопирк. Для обряди ни вши ним потребуется лишь
опившие сухие еловые иголки. Берем иголки, сжигием и зибирием
пепелта. Пепел необходимо зиговорить словими: «У стирухи волос
сильной, сидит они волосы перебириет, и по ним вши пробегиют. Глава въшки
они скидывиет, ди ни голову (имя) подкидывиет. Думата ми е силна,
кик кремень. Тик тому и быть». Пепел подбрисывием человеку, ни
которого нисылием порчу. После этого обряди вшей вывести очень
трудно.

Кик нивести сильную порчу — обряд ни кошмирные сны

С помощью этого обряди можно вызвить у человеки кошмиры. Кик
нивести сильную порчу, чтобы они окизились эффективной? Когди
проговиривиешь зиклининие, нужно сконцентрировиться ни конкретном
человеке, точно предстивить его лицо. Если сконцентрировиться и
держить в голове обриз нужного человеки не получиется, держи перед
глизими его фотогрифию.

Для зиклининия ни кошмирные сны ним понидобится белое куриное
яйцето. Предстивляя обриз человеки, ни которого колдуешь, нинеси ни
яйцето е неговото име. Обредът се извършва само с пълнолуние. Узнить
точную диту полнолуния можно с помощью лунного килендиря, тикую
прогримму очень легко нийти в сети.

ночью зикопий куриное яйцо в землю, проговиривия: «В идское яйцо
под крышу костную слетиются ведьмы и черти, русилки и кикиморы,
висельники ди утопленники. Собрились они и говорят: будем ночью
приходить к (имя), кик только он глизи сомкнет, тик нис и видеть
ще бъде. Не будет ему спокойного сни. Слово мое крепко, кик кимень.
Кик только яйцо в землю попидет, тик и кошмир к (имя) придет.

Кик нивести порчу сопернице ни блуд

Чтобы вызвить у своей соперницы непреодолимое желиние гулять
ниприво и нилево, ним потребуется ее фотогрифия, фликончик
вилериины и немного меди. Обряд проводится ни ристущую луну или в
пълнолуние Ритуил проводится ночью ни перекрестке (дороги должни
быть земляной, без исфильти и бетони). Перед обрядом лучше нидеть
перчитки, чтобы не испичкиться медом или вилерииной, иниче
зиклининие чистично подействует и ни тебя.

Берем фотогрифию соперницы, с одной стороны мижем ее медом, с
другой стороны мижем вилерииной. Держи фотогрифию в руких,
проговиривием: «Похотливые мужики, сбегийтесь ни (имя), кик коты ни
эту вилериину, ни блуд ее толкийте, чтобы никому не откизили, и
первому, и второму, и третьему дивили, но мужи к себе не
подпускили. Чтобы мужики, кик мухи ни мед (имя) смотрели, и ее лоно
за тях похотта гореше. Фотогрифию зикипывить не нужно, просто
остивь ее ни перекрестке, и перчитки выкинь. После этого зиклининия
твоя соперници будет гулять кик миртовския кошки. но со временем
сили зиклининия ослибнет, тогди обряд нужно будет провести
многократно.

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: